Filosofie en Kunst

Hoe denkers en makers elkaar beïnvloeden

In het dagelijks leven doen wij voortdurend uitspraken over wat mooi of lelijk is. Hoe kijken we? Hoe oordelen we? Is kunst een kwestie van nabootsing, waarin het gaat om de wijze waarop de kunstenaar erin slaagt om iets uit de werkelijkheid weer te geven? Of is kunst een gevoelskwestie, waarin het gaat om datgene wat de kunstenaar heeft geprobeerd uit te drukken? In deze cursus kijken we naar de vele raakvlakken tussen kunst en filosofie. Het gedachtegoed van diverse filosofen komt aan bod (waaronder Plato, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Merleau-Ponty, Nussbaum en Baudrillard) en we bespreken niet alleen beeldende kunst, maar ook disciplines als muziek, toneel, fotografie en film.

Elke bijeenkomst start met informatie en uitleg, maar we bespreken ook gelezen fragmenten (je krijgt een reader met tekstfragmenten bij de cursus) en iedereen komt aan bod om over de eigen kunstopvattingen en -ervaringen te spreken.

Deze cursus (zonder de reader met tekstfragmenten, want dat is voor kleine groepen) wordt ook voor de Vrije Academie in diverse steden gegeven. In dit geval is het voor grote groepen en in de vorm van hoorcolleges. 6 bijeenkomsten van 2 uur.