Filosofie en de Griekse tragedie

De grote emoties en dilemma’s van de mens

Waarom hebben Griekse tragedies ons vandaag de dag nog veel te zeggen? En wat hebben ze met filosofie te maken? De filosoof Aristoteles beschreef in zijn werk Poëtica wat de regels van goed theater zijn. Die regels worden tot op de dag van vandaag door regisseurs serieus genomen. De Griekse tragedies munten uit in ‘grote gevoelens’. Liefde, passie, haat, vergelding, rouw, geluk, overmoed en ongeluk strijden om de aandacht. Het zijn in essentie herkenbare situaties en gevoelens, die een perfect vertrekpunt vormen om over te filosoferen. Dat hebben veel filosofen ook gedaan. De drie beroemdste schrijvers van Griekse tragedies zijn Aischylos, Euripides en Sophocles.

We lezen als voorbereiding delen van hun werk (en/of dat van filosofen) en bespreken dit en koppelen het aan de eigen ervaringen. Elke bijeenkomst start met wat informatie en uitleg, vervolgens bespreken we met elkaar het gelezene (je krijgt een reader met tekstfragmenten bij de cursus).

Deze cursus start op aanvraag en is ook weer te boeken als huiskamer filosofie of als nascholingscursus; 6 lessen van 2 uur.