De gebeurtenis is het verbazingwekkende verschijnen van iets nieuws dat elke stabiele orde ondermijnt.
Slavoj Žižek
Vreest men verandering? Maar wat zou zonder verandering kunnen ontstaan?
Marcus Aurelius

Zowel grote als kleine bedrijven besteden veel tijd, geld en aandacht aan hun imago. Maar hoe zit het met de bedrijfsidentiteit? Sluiten identiteit en imago als vanzelfsprekend op elkaar aan? Gebruik je storytelling en rebranding als cosmetica of spelen missie en authenticiteit een hoofdrol? Om krachtig te opereren, kunnen filosofische perspectieven verhelderend werken. Daar zijn diverse filosofische tools bij inzetbaar, variërend van gesprekken en workshops tot diners pensants.

SOCRATISCH GESPREK

Wat versta je eigenlijk onder integriteit, samenwerken, collegialiteit of inspiratie? De Socratische gesprekstechniek kan verhelderend werken en voor een nieuw gevoel van saamhorigheid zorgen. [...]

Identiteit en storytelling

  Zoals de mens zich uitdrukt in verhalen die de identiteit vormgeven, zo kunnen ook merken en bedrijven zich door middel van storytelling van betekenis voorzien. Een verhaal komt bij mensen [...]