SOCRATISCH GESPREK

Wat versta je eigenlijk onder integriteit, samenwerken, collegialiteit of inspiratie? De Socratische gesprekstechniek kan verhelderend werken en voor een nieuw gevoel van saamhorigheid zorgen. [...]

Identiteit en storytelling

  Zoals de mens zich uitdrukt in verhalen die de identiteit vormgeven, zo kunnen ook merken en bedrijven zich door middel van storytelling van betekenis voorzien. Een verhaal komt bij mensen [...]